Intravenöst Logotyp

Borrelia

Behandling med Ozonterapi

Vi erbjuder banbrytande och vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder för borrelia. Med vår specialiserade intravenösa ozonterapi kan du snabbt och effektivt bekämpa infektionen och lindra dina symtom. Våra skräddarsydda behandlingsprogram är utformade för att passa dina individuella behov och främja din långsiktiga hälsa och välbefinnande. Upptäck hur vår expertis och nära samarbete med borreliaföreningar kan ge dig den bästa möjliga vården. Läs vidare för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att må bättre.

Borrelia behandling med ozonterapi intravenöst

Vad är borrelia?

Borrelia är en bakteriell infektion som sprids genom fästingbett. Den vanligaste indikationen är ett hudutslag i form av en röd ring, men symtomen kan variera och inkludera feber, huvudvärk, trötthet, ledsmärta och neurologiska problem. Om infektionen inte behandlas kan den leda till allvarliga hälsoproblem. Tidig diagnos och behandling är avgörande för att undvika långvariga besvär och komplikationer.

Vårt uppdrag

Vi är stolta över att inte bara erbjuda lösningar för dem som kämpar med borrelia, utan även att samarbeta nära med borreliaföreningar för att säkerställa att våra behandlingsmetoder är vetenskapligt beprövade och sammanfaller med de senaste rönen inom forskningen.

Vårt samarbete sträcker sig över olika områden, från utbildning och stöd till att främja medvetenhet och tillgång till innovativa behandlingsalternativ. Genom att förena våra resurser och expertis strävar vi efter att erbjuda omfattande och effektiva lösningar för att möta behoven hos personer som drabbas av borrelia.

Ozonterapi Intravenöst

Borrelia -Effektiv Behandling med Intravenös Ozonterapi

Intravenös ozonterapi, där ozon administreras direkt i blodomloppet genom en intravenös infusion, har visat sig vara särskilt effektiv mot borrelia-infektioner. Genom denna metod kan ozon snabbt distribueras i kroppen och komma i direkt kontakt med borreliabakterierna, vilket resulterar i en kraftfull bekämpning av infektionen och en främjande av läkningsprocessen. Intravenös ozonterapi har visat lovande resultat för att lindra symtom och förbättra välbefinnandet hos personer som lider av borrelia.

Vanliga Symptom på Borrelia

Symptomen hos personer drabbade av borrelia varierar avsevärt, men de vanligaste inkluderar:

 • Hudutslag, vanligtvis i form av en röd ring eller fläck (erythema migrans)
 • Feber och frossa
 • Huvudvärk och nacksmärta
 • Trötthet och svaghet
 • Ledsmärta och svullnad
 • Muskelsmärta och stelhet
 • Ömhet och svullnad vid bettstället
 • Neurologiska symptom såsom yrsel eller domningar
 • Hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm
 • Allmän sjukdomskänsla, liknande influensaliknande symptom

Ytterligare Symptom

Utöver dessa kan ytterligare symptom förekomma, såsom:

 • Illamående och kräkningar
 • Nedsatt aptit och viktminskning
 • Svullna lymfkörtlar
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem
 • Sömnsvårigheter och sömnstörningar
 • Depression eller ångest
 • Irritation eller svullnad i ögonen
 • Migrän eller andra former av svår huvudvärk
 • Ljudkänslighet (hyperakusi)
 • Symptom som kommer och går eller varierar i intensitet över tiden

Skräddarsydda Intravenösa Behandlingsprogram

Vi erbjuder en mångfald av intravenösa behandlingsmetoder och skräddarsydda program som är utformade för att adressera individuella behov och hjälpa till att bekämpa sjukdomen på flera fronter.

Genom att kombinera intravenösa terapier med andra behandlingsmetoder kan vi skapa individuellt anpassade program som är skräddarsydda för varje klient och som tar hänsyn till deras specifika hälsotillstånd och mål. Vårt mål är att erbjuda omfattande och effektiva lösningar som främjar helande, välbefinnande och långsiktig hälsa.

Utmaningar med Diagnostisering

Enligt rapporter från hälso- och sjukvårdsmyndigheter uppskattas det att mer än 30-40% av personer drabbade av borrelia inte har fått en korrekt diagnos. Detta fenomen tros vara associerat med långvarig infektion där de antikroppar som vanligtvis detekteras för att bekräfta en diagnos har neutraliserats på grund av tidsförloppet sedan infektionens början.

Vanliga Frågor

Vad är borrelia och hur smittar det?

Borrelia är en bakteriell infektion som sprids genom fästingbett. Fästingar bär på Borrelia-bakterien och kan överföra den till människor genom sitt bett.

Vilka är de vanligaste symtomen på borrelia?

Vanliga symtom inkluderar hudutslag (erythema migrans), feber, huvudvärk, trötthet, ledsmärta och neurologiska besvär. Symtomen kan variera och utvecklas över tid.

Hur fungerar intravenös ozonterapi för att behandla borrelia?

Intravenös ozonterapi innebär att ozon administreras direkt i blodomloppet. Ozonet bekämpar borreliabakterierna effektivt och främjar läkningsprocessen, vilket kan lindra symtom och förbättra välbefinnandet.

Är behandlingsmetoderna vetenskapligt beprövade?

Ja, våra behandlingsmetoder, inklusive intravenös ozonterapi, är vetenskapligt beprövade och vi samarbetar nära med borreliaföreningar för att säkerställa att våra metoder följer de senaste forskningsrönen.

Hur kan jag boka en behandling?

Du kan boka en behandling genom att kontakta oss via vår hemsida eller telefon. Vi erbjuder konsultationer för att skapa ett skräddarsytt behandlingsprogram som passar dina behov.